Dióbél bácsi

Ki lakik adióhéjban?-Nem lakhat ott bárki,Csak Dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra,kinyílik a csontkapuja,és cammogva előmászikvén Dióbél bácsi –csak a szádattátsd ki! /Csoóri Sándor/

Farsangi kutyabál

De érdekes volna,ha kutyabál volna,s farsang napjánminden kutyabálba kutyagolna,nagy kutya is,kis kutya is,kit csíp még a bolha. Komondor kényelmes,lassú táncot ropna,Puli Pali csárdást,ahogy meg van írva;sötét szőre, bozontjaa szemébe lógna.Csau csacsacsázna,a foxi bokázna,a többi vén kutya megleülne a hóba. /Csoóri Sándor/

Teknősbéka

Teknősbéka, ha az ingétki akarja mosni,nem kell neki teknőérta szomszédba menni.Leszereli, leemelia hátárólkönnyen,s kezdheti a nagymosásthabos tengervízben. /Csoóri Sándor/

Dalocska

Csengő szól: gingalló,röppenj már, pillangó!Pillangó messze jár,volt-nincs nyár, vége már. Züm-züm-züm, zúg a szél,táncol a falevél,züm-züm-züm, ez a szél!Egy reggel itt a tél. /Csukás István/

Egérmese

Dohogott az egér,sosincsen friss kenyér!Ahogy mondom, ezértdohogott az egér. A boltba bandukolt,csukva volt az a bolt.Ahogy mondom, úgy volt,csukva volt az a bolt. Végül is mit csinált?Hát morzsát rágicsált!Egyebet nem csinált,csak morzsát rágicsált. /Csukás István/

Sün Balázs

Erdõszélen,erdőszélitölgy tövébenvolt egy ház.Abban lakotthét süntestvér: Sün Aladár,Sün Piroska,Sün Adorján,Sün Dorottya,Sün Demeter,Sün Tihamérs a legkisebb:Sün Balázs. Hogyha jólbevacsoráztakszűk lett nékikaz a ház,s előfordultilyenkor,hogykívül rekedtSün Balázs. Furakodott,nyomakodott,morgott, pereltdühöngve,semmit se ért,mit tehetett,lefeküdt aküszöbre. Telt az idő,múlt az idő,éjre éj ésnapra nap.Egyre többszörfordult elő,hogy a házbóla legkisebbkimaradt. „Ebből elég!Torkig vagyok!”-kiáltott felSün Balázs.„Sokan vagyunk,s kicsi nékünkez a ház!” „Éppen […]

Beröpül az ég a házba

Beröpül az ég a házba,tele lesz a szoba éggel,tele lesz a téli emberkeskeny szíve szélességgel. Először csak ködkámzsábanjön a tavasz leskelődve,aztán ez a kámzsa széthull:csupa virág lesz belőle. /Devecseri Gábor/

Tréfás állatkerti útmutató

Ez a cinke oly picinke,falevélből van az inge,pókhálóból a szoknyája,makkhéjból a csizmácskája. Csak füvön élt a kis zebra,de most rákapott a zabra,végül is elvitték Szobra,ott oktatják szebbre-jobbra. „Apám – így szól a kis bálna -,hadd mehessek el a bálba.”„Nem mehetsz el, fiam, Péter,nem vagy még egy kilométer.” Mért tanulnak a kis vércsék?Azért, hogy a leckét […]

Útravaló

Ne marasszuk, elmehet,Amint tetszik, úgy vehet.A faképtül végbúcsút,előtte az országút! Hajdi! elment jó korán,éjfél után szaporán.A kakas is megörült,vígan szólott, hogy felült. Minden lova rúgjon fel,a rúdszege hulljon el,repedjen a gyeplőszíj,pincetokja folyjon ki. A forgószél kergesse,záporeső vezesse,igen finom ember volt,jó, hogy tőlünk elpatkolt! /Faludi Ferenc/

Békedal

Galamb szállott ablakomra,frissen esett hó a tolla,mennybolt színe szeme kékje,maga szelíd, mint a béke. Sarkig tárom ablakomat,bebocsátom galambomat,szívem várva várt vendége,légy oly áldott, mint a béke! Házam legyen puha fészked,tiszta búza ízes étked,fehér szárnyad fényes ékeéletemnek, boldog béke! Fagy ha dermeszt, nap ha éget,vésztől, késtől óvlak téged,drágább vagy, mint szemem fénye,kedves küldött, szárnyas béke! Szívem […]