Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

 1. A 22MEDIA s.r.o., Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, bejegyezve a Nyitrai-i Kereskedelmi Kerületi Bíróságon, bejegyzés 24061/N (Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, cégjegyzékszám: 44 632 436, adószám: 2022776602)
  (a továbbiakban: Szolgáltató/Eladó, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

 2. Az adatkezelő és elérhetőségei:
  székhely: Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno
  üzemelési hely: Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno
  e-mail: hello@22media.sk
  telefón: +421 917 278 854

 3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

II. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

 1. Az adatkezelő, megrendelés teljesítése alapján a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy az általa megszerzett személyes adatokat kezeli, amelyek a következők:
  ● Név és keresztnév
  ● e-mail
  ● postai cím
  ● telefonszám
  ● cég székhelye
  ● számlázási adatok

 2. Az adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli.

III. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere:
  ● szerződés teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján,
  ● az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján,
  ● az adatkezelő jogos érdeke a direkt marketing (különös tekintettel az üzleti ajánlatok és hírlevelek küldésére) nyújtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján,
  ● hozzájárulását direkt marketing (különösen üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése) céljából dolgozzuk fel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, áru- vagy szolgáltatás megrendelés esetén.

 2. A személyes adatok kezelésének célja:
  ● Megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés során olyan személyes adatok megadása szükséges, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név, cím, elérhetőség, számlázási adatok), a személyes adatok megadása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen adatok nélkül nem jöhet létre a jogviszony és nem kezdődhet meg a teljesítés.
  ● az állammal szembeni jogi kötelezettségek gyakorlása,
  ● üzleti ajánlatok küldése és egyéb marketing tevékenység végzése.

 3. az adatkezelő részéről nem érvényesül a az automatikus egyedi döntéshozatal a GDPR 22. cikk alapján.

IV. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

 1. Az adatkezelő személyes adatokat tárol
  ● az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyból eredő igények gyakorlásához szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

 2. A személyes adatok tárolási időszakának lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. Egyéb adatkezelők

 1. Egyéb adatfeldolgozók, adatkezelők
  ● partnerek, akik szolgáltatások sikeres lebonyolításában vesznek részt szerződéses jogviszony alapján,
  ● partnerek, akik a weboldal üzemeltetési szolgáltatások és egyéb kampány kezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítják
  ● partnerek, amelyek egyéb marketing szolgáltatásokat biztosítanak az adatkezelő részére.

VI. Egyéb adatfeldolgozók

 1. A személyes adatok kezelését az adatkezelő végzi, de részére az alábbi adatfeldolgozók is kezelhetnek személyes adatokat:
  ● Google Ads szolgáltatást biztosító Google partner, Google Anaytics,
  ● vagy más feldolgozószoftver-szolgáltató, illetve olyan alkalmazások,
  amelyeket a rendszergazda jelenleg nem használ.

VII. Önök jogai

 1. A GDPR-ban meghatározott feltételekkel alapján joga van:
  ● a GDPR 15. cikk alapján hozzáférni a személyes adataihoz,
  ● a GDPR 16. cikk alapján személyes adatai helyesbítéséhez, illetve a 18. cikk alapján a személyes adatai feldolgozásának korlátozására,
  ● a GDPR 17. cikk alapján személyes adatai törléséhez
  ● a GDPR 21. cikk alapján tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen,
  ● a GDPR 20. cikk alapján továbbítani személyes adatait
  ● visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulást írásban, vagy elektronikus úton, mégpedig az adatkezelő által megadott elérhetőségen, amelyek a 2. cikkben talál.

 2. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál (Úrad ochrany osobných údajov), ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértettük, vagy bírósághoz fordulhat.

VIII. Az adatkezelés biztonsága

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adatok tárolásának és tárolók biztonsága érdekében.

 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

IX. Cookie-k (sütik) kezelése

 1. A sütik kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyek letöltésre kerülnek az Ön készülékére, amikor meglátogatja weboldalunkat. A cookie-k ezt követően visszaküldésre kerülnek a webhelyre vagy egy másik webhelyre, amely minden következő látogatáskor felismeri őket.

 2. A sütik különféle feladatokat látnak el, például hatékony navigációt biztosítanak be a weboldalak között, megjegyzik az Ön preferenciáit, és általánosan javítják a felhasználói élményt. Azt is biztosíthatják, hogy az online hirdetések jobban igazodjanak az Ön személyéhez és érdeklődési köréhez.

 3. A weboldalon a következő sütiket használjuk:
  Szükséges cookie-k: A szükséges cookie-k elengedhetetlenek a webhelyek alapvető funkcióihoz, és a webhelyek nem működnek a rendeltetésszerűen nélkülük. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. Tárolási idő: 1 év
  Funkcionális cookie-k: A funkcionális cookie-k segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, mint például a weboldal tartalmának megosztásában a közösségi média felületein, visszajelzések gyűjtése és egyéb, harmadik féltől származó funkciók. Tárolási idő: munkamenet végéig
  Analitikai/statisztikai cookie-k: Az analitikai cookie-k célja annak megértése, hogy a látogatók hogyan interagálnak a weboldallal. Ezek a cookie-k segítenek információt szolgáltatni a látogatói mutatókról, az oldal azonnali elhagyásának arányáról, a látogatók forrásáról stb. A cookie fájl névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez. Tárolási idő: 1 év 1 hónap és 4 nap.
  Reklámra szolgáló cookie-k:
  Súbory cookie reklamy sa používajú na doručenie návštevníkom prispôsobených reklám na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu efektívnosti reklamnej kampane. Tárolási idő: 2 év

 4. Felhívjuk figyelmét arra, hogy harmadik felek (beleértve például a külső szolgáltatókat szintén használhatnak sütiket és/vagy hozzáférhetnek a webhelyeken a cookie-k által gyűjtött adatokhoz

 5. A cookie-król és aktuális listájukról további információkat az egyes
  internetböngészőkön keresztül találhat meg, leggyakrabban az Eszközök fejlesztőknek menüpontban

 6. Hozzájáruláshoz kerülhet sor a jelölőnégyzet keresztül is, mégpedig az ún. cookielistán belül. A sütiket utólag is visszautasíthatja internetböngészőjének beállításaiban, vagy lehetősége van beállítani, hogy csak néhányuk maradjon használatban.

 7. A cookie-k egyes böngészőkben történő kezeléséről az alábbi linkeken talál további információt:
  Internet Explorer
  – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Google Chrome
  – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
  Firefox
  – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
  Safari
  – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
  Opera
  – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
  Microsoft Edge
  – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profil

X. Zárszó

 1. Az online megrendelőlapon leadott rendeléssel Ön megerősíti, hogy elolvasta és megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

 2. Az internetes űrlapon történő jelölés által Ön elfogadja ezeket a feltételeket, megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

 3. Az adatkezelő jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott email címére.

 

Ezek a feltételek 31.05.2024 lépnek hatályba.